Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

DX News από το DX World - 15 Ιουν 2016

XR1T – Santa Maria Island, SA-069 - Wednesday Jun 15, 2016

islasantamaria
Η Χιλιανή Ομάδα ανακοινώνει την επόμενή της DXpedition από το νησί Santa María Island SA-069, στα βόρεια της Χιλής. Θα είναι QRV ως XR1T από 28-31 Ιουλίου 2016 (IOTA contest weekend). Θα είναι ενεργοί σ' όλες τις μπάντες, σε CW και SSB. QSL via CE3OP, OQRS. Wikipedia.