Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Card Preview από το DX World - 21 Ιουν 2016

QSL preview and story – EM5F - Monday Jun 20, 2016

EM5F-EU-191-QSL-580x378
Η ιστορία εδώ