Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Card Preview από το DX World - 2 Ιουν 2016

QSL preview – E6AC - Thursday Jun 02, 2016

e6ac qsl