Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Ισολογισμός του Ταμείου της Ραδιολέσχης Φλώρινας - 1 Ιαν 2017

Ταμειακό Υπόλοιπο 01/01/2016 : 2.327,51 €
Έσοδα από 1/1 έως 31/12/2016 :   280,00 €
Έξοδα από 1/1 έως 31/12/2016 : 1.890,11 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 01/01/2017 :   717,40 €