Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

DX News από το DX World - 12 Ιαν 2017

S21ZBA – Bangladesh

Yuki, JH1NBN, will be active from Dakha, Bangladesh as S21ZBA between January 15-19, 2017. QRV on HF bands, SSB. QSL via H/c.