Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

QSL Preview - ZL7/W1XGI - 9 Ιαν 2017