Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Card Preview από το DX World - 10 Δεκ 2014

QSL card preview – ZK3E and ZK3Q - Tuesday Dec 09, 2014

ZK3E_QSL
ZK3Q_QSL