Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Card Preview από το DX World - 6 Δεκ 2014

QSL card preview – FH/F4FET - Saturday Dec 06, 2014

Με ευχαριστίες στον Gil, F4FET.
FH-F4FET-QSLFH-F4FT_QSL