Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Card Preview από το DX World - 11 Δεκ 2014

QSL card preview – VQ9XR - Wednesday Dec 10, 2014

Με ευχαριστίες στον Bob, N7XR / VQ9XR.
VQ9XR