Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

DX News από το DX World - 28 Δεκ 2014

JD1BMH – Ogasawara - Saturday Dec 27, 2014

Ο Harry, JG7PSJ, θα είναι ξανά ενεργός ως JD1BMH από την Ogasawara (AS-031), στην Ιαπωνία, από 28 Δεκεμβρίου 2014 έως 10 Ιανουαρίου 2015. Θα είναι QRV στα 40-10 μέτρα, σε CW, SSB και RTTY. Ενημερώσεις στο twitter και στην JD1BMH webpage.

PJ7/VA3QSL – St Maarten - Friday Dec 26, 2014

QSLstmaarten 
Ο Jeff, VA3QSL, θα είναι ενεργός σε ‘holiday style’ ως PJ7/VA3QSL από το νησί St. Maarten, στην Καραϊβική, από 9-15 Ιανουαρίου 2015. Θα είναι ενεργός σε SSB και CW, στα 80-10 μέτρα. QSL to H/c. Σημείωση : Στις 1 και 2 Ιανοαυρίου 2015, ο Jeff θα είναι ενεργός από την Guadeloupe ως FG/VA3QSL.

AH2/AB2RF – Guam - Friday Dec 26, 2014

Guam
Ο Kan, JJ2RCJ, θα είναι ενεργός από την Guam, έδαφος των ΗΠΑ στον Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, ως AH2/AB2RF από 27-30 Δεκεμβρίου 2014. Θα επικεντρωθεί στις WARC μπάντες, σε RTTY. QSL via LoTW.

FO/OE1SSS – Bora Bora, French Polynesia - Thursday Dec 25, 2014

Bora Bora 
Ο Mike, OE1SSS, θα είναι ενεργός από την Bora Bora, στη Γαλλική Πολυνησία (French Polynesia), γαλλική κτήση στον Ειρηνικό Ωκεανό, ως FO/OE1SSS από 26 Δεκεμβρίου 2014 έως 12 Ιανουαρίου 2015. Θα είναι QRV στις HF μπάντες, σε holiday-style. QSL via H/c.

1A0C – Sovereign Military Order of Malta - Thursday Dec 25, 2014

1a0c-3
Οι DXFriends θα αναλάβουν μια dxpedition στην Sovereign Military Order of Malta για να υποστηρίξουν την εκστρατεία εράνου για τη χρηματοδότηση της Ιατρικής Βοήθειας (Medical Assistance) στους μετανάστες της Μεσογείου. Η δράση σχεδιάζεται από 28 Δεκεμβρίου 2014 έως 6 Ιανουαρίου 2015 και θα επικεντρωθεί στις HF μπάντες. Διαβάστε περισσόιτερα