Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Card Preview από το DX World - 2 Δεκ 2014

VK9XSP QSL card preview / summary - Tuesday Dec 02, 2014

QSL Preview VK9XSP