Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Card Preview από το DX World - 15 Δεκ 2014

QSL card previews – TX5Z and VK9AN - Saturday Dec 13, 2014

Both activities by N7QT.
tx5zqslVK9AN_QSL

QSL card preview – C21GC - Sunday Dec 14, 2014

C21GC_QSL
C21GC_QSL_1