Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Card Preview από το DX World - 5 Δεκ 2014

QSL card preview – VK9EC and VK9EX - Thursday Dec 04, 2014

VK9EC_previewVK9EX_preview