Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Ισολογισμός του Ταμείου της Ραδιολέσχης Φλώρινας - 7 Ιουν 2015

Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/2014 : 2.115,81 €
Έσοδα από 1/1 έως 7/6/2015   :   240,00 €
Έξοδα από 1/1 έως 7/6/2015   :   230,30 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 7/6/2015   : 2.125,51 €