Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Νέο Δ.Σ. της Ραδιολέσχης Φλώρινας από 7 Ιουνίου 2015

Πρόεδρος : Ζουζέλη Ασπασία (SV2QBD)
Γενικός Γραμματέας : Στυλιάδης Κώστας (SV2AVK)
Ταμίας : Σταματιάδης Θωμάς (SY2AXY)
Αντιπρόεδρος : Μπάλλιος Κώστας (SV2EZO)
Μέλος : Μπάλλιος Χαράλαμπος (SY2AXX)
Τεχνική Υποστήριξη : Μπάλλιος Κώστας (SV2EZO) και Βοζινίδης Κώστας (SV2FAV)