Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Card Preview από το DX World - 7 Ιουν 2015

QSL preview – YF1AR/7, OC-268 - Saturday Jun 06, 2015

FF---YF1AR_7_oc268BB---YF1AR_7_oc268


QSL preview – VU4A / VU4I - Saturday Jun 06, 2015

QSL_Card_2015_02_pdf