Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Φωτογραφίες από το HamFest της ΕΕΡ - 7 Ιουνίου 2015 - By SV1BPA