Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

DX News από το DX World - 6 Ιουν 2015

TF/JA0JHQ – Iceland - Friday Jun 05, 2015

tf


Ο Nobuaki, JA0JHQ, θα είναι ενεργός από το Kaffi Kjos, στην Ισλανδία (Iceland) ως TF/JA0JHQ από 18-21 Ιουλίου 2015. Θα είναι QRV στα 40-6 μέτρα, σε CW, SSB. QSL via H/c. Wikipedia.

St. Paul Dxpedition (CY9) – 2016 - Friday Jun 05, 2015

spx
 
Οι συναρχηγοί N0TG και WA4DAN σχεδιάζουν μια DXpedition στο St. Paul Island (CY9), στη Nova Scotia στον Καναδά, τον Ιούλιο του 2016. Τα αρχικά μέλη της ομάδας θα είναι οι N0TG, WA4DAN, VA1AXC, AA4NC, K4ZLE, K8LEE. Οι εκπομπές θα γίνουν σε SSB, CW και RTTY στα 10-160 μέτρα. Ερωτήσεις και σχόλια μπορούν να στέλνονται μέσω e-mail στον N0TG per email address listed in QRZ.com. Ιστοσελίδα :  www.CY9dxpedition.com. Wikipedia.

S79HN – Seychelles - Friday Jun 05, 2015

seychelles

Μια ομάδα που αποτελείται από τους Jim, 7K4QOK/KG8RP, Tack, JE1CKA/KH0AM, Yutaka, JQ2GYU/WS2Y, και Miho, JJ2VLY/ WS2M, ανακοινώνουν ότι το S79HN θα είναι ενεργό από 16-20 Ιουλίου 2015. Θα είναι QRV στα 6-40 μέτρα, σε CW/RTTY/SSB. Η Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών στις Seychelles συμβούλεψε την ομάδα να χρησιμοποιεί συχνότητες από 7050 έως 7100 kHz. QSL via JJ2VLY (direct or buro) and LoTW. Wikipedia.