Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

DX News από το DX World - 30 Ιουν 2015

S79SP – Seychelles - Monday Jun 29, 2015

111235706
Οι Πολωνοί χειριστές SP6EQZ, SP2EBG, SP2GKS, SP3CYY, SP6FXY, SP6JIU και SP9FOW θα είναι ενεργοί από το Mahe, στις Seychelles ως S79SP από 3-18 Οκτωβρίου 2015. Θα είναι QRV στα 160-6 μέτρα, σε CW/SSB/RTTY. QSL via SP6FXY, OQRS, LoTW. Webpage (under construction).