Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Ισολογισμός του Ταμείου της Ραδιολέσχης Φλώρινας - 21 Μαρτ 2016

Ταμειακό Υπόλοιπο 01/01/2016 : 2.327,51 €
Έσοδα από 1/1 έως 21/03/2016 :   280,00 €
Έξοδα από 1/1 έως 21/03/2016 : 1.526,36 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 21/03/2016 : 1.081,15 €