Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Card Preview από το DX World - 15 Μαρτ 2016

QSL card preview – VP8STI - Tuesday Mar 15, 2016

VP8STI_QSL_ext

VP8STI_QSL_int
VP8STI_QSL_bureau_ext
VP8STI_QSL_bureau_int