Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Card Preview από το DX World - 16 Μαρτ 2016

QSL card preview – VK5CE/6 and VK5MAV/6 - Wednesday Mar 16, 2016

VK5QSL