Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

DX News από το DX World - 10 Μαρτ 2016 - 2/2

XR6M – Mocha Island, SA-061 - Wednesday Mar 09, 2016XR6M

Η IOTA DXpedition στο νησί Mocha Island SA-061, στη Νότια Χιλή, από τους CE6TC και LU8YE θα λάβει χώρα από 4-10 Νοεμβρίου 2016. Wikipedia.