Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

DX News από το DX World - 17 Μαρτ 2016

JD1BMH – Ogasawara - Thursday Mar 17, 2016

Ο Harry, JG7PSJ, θα είναι ξανά ενεργός ως JD1BMH από την Ogasawara (AS-031), στην Ιαπωνία, από 27 Απριλίου έως 6 Μαΐου 2016. Θα είναι QRV στα 40-10 μέτρα, σε CW, SSB και RTTY. Ενημερώσεις στο twitter και στην JD1BMH ιστοσελίδα. Wikipedia.

XR5M – Mocha Island, SA-061 - Wednesday Mar 16, 2016

xr5mm
Σχετικά με την IOTA DXpedition στο Mocha Island SA-061 από τα μέλη των CE6TC και LU8YE. Το callsign έχει αλλάξει από XR6M σε XR5M. 4-11 Νοεμβρίου 2016. Ιστοσελίδα.