Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

DX News από το DX World - 30 Μαρτ 2016

TK9C – Corsica - Wednesday Mar 30, 2016

corsicaΟι IK2AHB, IW2MZX, IW2NAP, IW5ELA, IZ2AJE, IZ2GMT και IW2MZX θα είναι ενεργοί από την Κορσική (Corsica), νησί που ανήκει στη Γαλλία, ως TK9C από 21-25 Απριλίου 2016. Θα είναι QRV στις HF μπάντες, σε CW και SSB. QSL via IK2AHB (OQRS). Wikipedia.