Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

DX News από το DX World - 20 Μαρτ 2016

Before, during and after FT4JA - Saturday Mar 19, 2016

ft4
FT4JA website / image credit F4FET.

JA8COE/6 – Onna Island, AS-056 - Friday Mar 18, 2016

onna 
Ανάλογα με την κατάσταση της θάλασσας, ο Taka, JA8COE, ελπίζει να είναι ενεργός από το νησί Onna Island AS-056, στην Ιαπωνία, μέσα στο Σ/Κ. Το νησί Onna αποτελεί μέρος του Danjo Island group. Ο Taka σχεδιάζει επίσης να είναι ενεργός από το νηί Kami Koshiki Island AS-037, στην Ιαπωνία, λίγες ημέρες αργότερα, πιθανώς στις 22-24 Μαρτίου 2016.