Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Card Preview από το DX World - 26 Μαρτ 2016

QSL preview – FT4XU - Friday Mar 25, 2016

ft4xu