Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

DX News από το DX World - 22 Δεκ 2015

H40GC and H44GC – Temotu Province and Solomon Islands - Monday Dec 21, 2015

 

Ο Stan, LZ1GC, έχει ανακοινώσει σχέδια για μια DXpedition στην Επαρχία Temotu στα Νησιά του Σολομώντα (Solomon Islands), στον ΝΔ Ειρηνικό Ωκεανό, από 25 Σεπτεμβρίου έως 25 Οκτωβρίου 2016. Θα είναι ενεργός για 10 ημέρες ως H40GC και για 15 ημέρες ως H44GC, σε CW, SSB και RTTY, στα 160-10 μέτρα, με επικέντρωση στις χαμηλές μπάντες (low bands). Wikipedia.

EX/HB9DUR – Kyrgyzstan - Monday Dec 21, 2015

exhb9dur_front_1_ Ο Andrea, HB9DUR, θα είναι ενεργός σε holiday-style από το Bishkek, πρωτεύουσα του Kyrgyzstan, στην Κεντρική Ασία, από 22 Δεκεμβρίου 2015 έως 8 Ιανουαρίου 2016. Θα είναι QRV σ' όλες τις μπάντες με επικέντρωση στις υψηλότερες μπάντες (higher bands). QSL via H/c (buro/direct). Wikipedia-Bishkek. Wikipedia-Kyrgyzstan.