Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

DX News από το DX World - 16 Δεκ 2015 - 1/2

VK6NAX/P – Garden Island OC-164 - Monday Dec 14, 2015

Ο Pavel, VK6NAX, ανακοινώνει :
IMG_5416

Μια ομάδα από χειριστές VK6 κατευθύνονται στο Garden Island OC-164, στην Δυτική Αυστραλία στις 19 Δεκεμβρίου 2015VK6NAX/P θα είναι ενεργός στα 21 MHz και τα 14 MHz από ώρα 0200 UTC μέχρι ώρα 1000 UTC. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα QRZ. Wikipedia.