Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

DX News από το DX World - 14 Δεκ 2015

E51WET – South Cooks - Monday Dec 14, 2015

Nature_Islands_Aitutaki_Lagoon_Islands_019031_ 
Ο Magnus, SM6WET, θα είναι ενεργός από τα Νησιά South Cooks, στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, ως E51WET από 14 Δεκεμβρίου 2015 έως 8 Ιανουαρίου 2016. Θα κάνουν εκπομπές από την Rarotonga OC-013 αλλά κυρίως από το OC-083 Aitutaki, στα 6-160 μέτρα, σε SSB, CW, RTTY και JT65HF.
  • 14-16 Δεκεμβρίου 2015 από την Rarotonga.
  • 17 Δεκεμβρίου 2015 έως 4 Ιανουαρίου 2016 από το Aitutaki.
  • 4-9 Ιανουαρίου 2016 από την Rarotonga.