Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

DX News από το DX World - 23 Δεκ 2015

V63GG – Pohnpei, F.S.M. - Tuesday Dec 22, 2015

pohnpei0501014eote


Ο Kouchi, JR2GAG, θα είναι ενεργός ως V63GG από τη Μικρονησία, στον Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, από 1-8 Ιανουαρίου 2016. Θα είναι QRV στα 160-6 μέτρα, σε holiday-style. QSL via H/c (buro or direct). No LoTW or eQSL. Wikipedia.

V5/DC8QT, V5/DD8ZK and V5/DJ9KM – Namibia - Tuesday Dec 22, 2015

v5,v5_dc8qt

Οι Werner, DC8QT, Georg, DD8ZX, και Klaus, DJ9KM, θα είναι ενεργοί από την Namibia, στην ΝΔ Αφρική, ως V5/homecalls από 9-18 Φεβρουαρίου 2016. Θα είναι QRV στα 160-6 μέτρα, σε SSB, RTTY και PSK. Θα είναι επίσης ενεργοί ως V55V κατά τη διάρκεια του CQ WPX RTTY contest. QSL via H/cs. Wikipedia.