Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

DX News από το DX World - 9 Δεκ 2015

TN/CT1FJZ – Republic of Congo - Tuesday Dec 08, 2015


D2FJZ 

Ο Paolo, CT1FJZ (επίσης D2FJZ), είναι τώρα ενεργός από τη Δημοκρατία του Κονγκό (Republic of Congo), στην Κεντρική Αφρική, ως TN/CT1FJS. Θα είναι QRV στα 20 μέτρα σε SSB. QSL via CT1FJZ. Wikipedia.