Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Card Preview από το DX World - 16 Δεκ 2015

QSL preview – VP2ELY, PJ7ELY and PJ7K - Tuesday Dec 15, 2015

QSL-VP2ELY