Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Ισολογισμός του Ταμείου της Ραδιολέσχης Φλώρινας - 5 Νοε 2015

Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/2014 : 2.115,81 €
Έσοδα από 1/1 έως 5/11/2015  :   550,00 €
Έξοδα από 1/1 έως 5/11/2015  :   348,30 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 5/11/2015  : 2.317,51 €