Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Φωτογραφία από το DX World - 25 Νοε 2015

A43SI – Suwadi Island, AS-112 - Tuesday Nov 24, 2015

untitled (4)