Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

DX News από το DX World - 30 Νοε 2015

Flying the flag …. - Sunday Nov 29, 2015

On Willis Island – thanks VK9WA team!


dx-world (1)

Wikipedia

8T2BH – Bharati Station, Antarctica - Saturday Nov 28, 2015

sample_Bharati_2015_2016 
Αφού πέταξε από την Ινδία στο Cape Town (Νότια Αφρική) και μετά στην Ανταρκτική (Antarctica), ο Bhagwati, VU3BPZ, έφθασε στον Σταθμό Indian Maitri Station στο Schirmacher Oasis, στην Quenn Maud Land, στην Antarctica στις 21 Νοεμβρίου 2015. Αφού περίμενε για δύο ημέρες την πτήση για το Bharati/Progress Runway, ο Bhagwati έφθασε τελικά στον Σταθμό Bharati Station στις 23 Νοεμβρίου 2015. Θα κάνει εκπομπές ως 8T2BH από τον Bharati Research Station πολύ σύντομα. Ο Bhagwati θα βρίσκεται εκεί μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2016. QSL direct via I1HYW. Wikipedia. Wikipedia-Bharati.