Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Card Preview από το DX World - 14 Νοε 2015

QSL preview – VK5MAV/8, OC-229 - Saturday Nov 14, 2015

QSL-card