Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Card Preview από το DX World - 4 Νοε 2015

QSL preview – VY0M, NA-248 - Wednesday Nov 04, 2015

untitled (5)