Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

DX News από το DX World - 12 Νοε 2015

C92ZO – Mozambique - Wednesday Nov 11, 2015

unique_mozambique

Ο Marko, N5ZO, θα είναι ενεργός από την Praia de Bilene, στη Μοζαμβίκη (Mozambique), στη ΝΑ Αφρική, ως C92ZO από 22 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2015. Θα είναι QRV κυρίως κατά τη διάρκεια του CQ WW CW contest, αλλά επίσης και στα HF μπάντες (και στο WARC), σε CW και SSB. QSL via OH0XX. Wikipedia.

QRV from Taeijak Island, AS-090 - Wednesday Nov 11, 2015


108105977
Για μια σύντομη περίοδο, από 11-12 Νοεμβρίου 2015, μια ομάδα από τους DS2GOO/2, 6K2CEW/2, 6K2CSD/2 και 6K2JFW/2 θα είναι ενεργοί από το Taeijak Island, AS-090, στη Νότια Κορέα. Θα είναι QRV στις HF μπάντες. QSL via H/cs. Wikipedia.