Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών - WARC 2015 - ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΧΗ HF
WARC 2015 - ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΧΗ HF - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Ρ.
 Κατά τη διάρκεια της σημερινής (18 Νοεμβρίου 2015) απογευματινής συνεδρίασης της ολομέλειας της WRC-15 στη Γενεύη, εγκρίθηκε μια νέα κατανομή στην ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία στην μπάντα των 5 MHz. Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία αφορά μόνο ένα μικρό κομμάτι  15 kHz μεταξύ 5351.5-5366.5 kHz πρόκειται για την πρώτη νέα κατανομή σε περιοχή των HF από την WARC του 1979.
Μετά από έντονη πίεση από τον πρωταρχικό χρήστη της σταθερή υπηρεσίας, έχουν οριστεί όρια ισχύος σε 15 Watt eirp στις περιοχές 1 και 3, 20 Watts eirp στο Μεξικό και 25 Watts eirp στην Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική και το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής της Καραϊβικής.
Οι Εθνικές ενώσεις της Περιοχής 1 της IARU  που δεν έχουν κατανομή σύμφωνα με το άρθρο 4.4 των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών της, καλούνται να ενημερώσουν  τα αρμόδια Υπουργεία έτσι ώστε να συμπεριληφθεί το στενό αυτό κομμάτι στις άδειες λειτουργίας των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών. Προσοχή οι νέοι κανονισμοί αυτοί θα τεθούν σε ισχύ μετά την πρώτη Ιανουαρίου 2017.
Η ενημέρωση προέρχεται από τον Colin Thomas, G3PSM  πρόεδρο της IARU Περιοχής
Η Ε.Ε.Ρ. θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια Υπηρεσία έτσι ώστε να ενσωματωθεί η νέα περιοχή στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΤΟΝ  Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.

73
RAAG WEB TEAM
Όλοι οι επαναλήπτες VHF της Ε.Ε.Ρ. είναι με διαμόρφωση narrow, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το ίδιο εύρος διαμόρφωσης, διαφορετικά να μιλάτε χαμηλότερα στο μικρόφωνο για να σας "περνάει" ο επαναλήπτης.

Βοηθείστε να γίνει το APRS δίκτυο χρήσιμο, μην χρησιμοποιείτε πλέον τα path: RELAY, TRACEN-n, WIDEN-n παρά μόνο το WIDE2-2 για fixed και mobile.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
Παύλου Μελά 42, 121 31, Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 52 26 516
Fax: +30 210 52 26 505
E-mail: raag-hq@raag.org