Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Card Preview από το DX World - 7 Νοε 2015

QSL preview – R7AL/0 - Friday Nov 06, 2015

r7al-0a
With thanks to RJ3AA.