Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Card Preview από το DX World - 25 Νοε 2015 - 2/2

QSL preview A35JP/P (OC-064) - Wednesday Nov 25, 2015

With thanks to Masa, A35JP/JA0RQV.
QSL preview_A35JP_P_OC-064