Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

DX News από το DX World - 20 Νοε 2015

YN2CC – Nicaragua - Thursday Nov 19, 2015YN2CC

Ο Mike, AJ9C, θα κάνει εκπομπές ως YN2CC από 25 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2015 στα 160-6 μέτρα και με συμμετοχή στο SOAB για το CQWW. QSL to AJ9C and LOTW. Wikipedia.