Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

DX News από το DX World - 26 Νοε 2015

KH2/F4FEC – Guam - Wednesday Nov 25, 2015

Guam 5


Ο Freddy, F4FEC, θα είναι ενεργός από το Guam, έδαφος των ΗΠΑ στον Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, ως KH2/F4FEC από 3-9 Δεκεμβρίου 2015. Θα είναι QRV στις HF μπάντες. QSL via direct / LoTW. Wikipedia.

KH0/F4FEC – Saipan - Wednesday Nov 25, 2015

sunset-saipan


Ο Freddy, F4HEC, θα είναι ενεργός από τα Northern Mariana Islands, έδαφος των ΗΠΑ στον ΒΔ Ειρηνικό Ωκεανό, ως KH0/F4FEC από 10-13 Δεκεμβρίου 2015. Θα είναι QRV στις HF μπάντες. QSL direct / LoTW. Wikipedia.

HH2/N5JR – Haiti - Thursday Nov 26, 2015

HH2_N5JR_Front_Final

Ο Joel, N5JR, θα είναι ξανά QRV ως HH2/N5JR από την Αϊτή, στην Κεντρική Αμερική, από 2-13 Δεκεμβρίου 2015. Θα είναι ενεργός στα 160-6 μέτρα (και στα 60 μέτρα) με έμφαση στο RTTY και στις WARC μπάντες. QSL to home call via LoTW, bureau or direct. Wikipedia.