Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

DX News από το DX World - 23 Νοε 2015

ZA/YT5Z – Albania - Monday Nov 23, 2015

8401726_orig
Ο Tibi, YT5Z, θα είναι ενεργός από το Lin, στη Λίμνη Οχρίδα, στην Αλβανία, ως ZA/YT5Z από 24 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2015. Θα λάβει μέρος επίσης και στο CQWW CW contest. QSL via YU1FW. Wikipedia.

CE0Y/RZ3FW and CE0Y/R4WAA – Easter Island - Monday Nov 23, 2015

easter-island-164580 

Οι Serge, RZ3FW, και Sergey, R4WAA, θα είναι ενεργοί από το Νησί του Πάσχα (Easter Island), που ανήκει στη Χιλή και βρίσκεται στον ΝΑ Ειρηνικό Ωκεανό, ως CE0Y/RZ3FW και CE0Y/R4WAA από 24 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2015. Θα είναι QRV στις HF μπάντες. QSL via H/cs. Wikipedia.